Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Encümeninin 07.06.2017 tarih 361 sayılı kararı ile onaylanan geri dönüş uygulaması, 5216 sayılı kanunun 7/1-b addesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 13.07. 017 tarih 97509404.301.05.807 sayılı kararı ile onanmıştır

Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2017 tarih ve 361 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlçemiz, Kasımpaşa Mahallesinde yer alan 96 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no.lu parseller ile 97 ada 9 no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili
yönetmeliğe göre yapılan, Belediyemiz Encümeninin 07.06.2017 tarih 361 sayılı kararı ile onaylanan geri dönüş uygulaması, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 13.07.2017 tarih 97509404.301.05.807 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

96 ve 97 Ada Islah Durum Haritasına Ulaşmak İçin Tıklayınız