Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2016 tarih ve 97509404.301.05.1115 sayılı kararı

Belediyemiz Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2016 tarih ve 97509404.301.05.1115 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan, Ahmetbeyli Mahallesi, Maydanoz Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazlar, Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarih ve 97509404.301.05.728 sayılı kararı ile kısmen kabulü kısmen reddi uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

 

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.21 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.29 MB İNDİR