Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,22 plan işlem numaralı Cüneytbey Mahallesin, 852 adanın karşısında yer alan imar adalarına ait uygulama imar planı

Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,22 plan işlem numaralı Cüneytbey Mahallesin, 852 adanın karşısında yer alan imar adalarına ait uygulama imar planı kararlarında sehven yapılan hatanın
düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 gün ve 97509404.301.05.1020 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.20 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.45 MB İNDİR