Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 237 sayılı kararı

Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 237 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,23 plan işlem numaralı Barbaros Mahallesi, 1034 parselde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 gün ve 97509404.301.05.480 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.