Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 06.07.2018 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 16789,4 plan işlem numaralı Görece Mahallesi, 500 ada, 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 gün ve 05.1168 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz Meclisi’nin 06.07.2018 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 16789,4 plan işlem numaralı Görece Mahallesi, 500 ada, 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 gün ve 05.1168 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 

 İlan

 0.73 KB İNDİR

Plan Durum Haritası

 3.05 MB İNDİR