Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen, İlçemiz, Gümüldür Mahallesi 2357 ada, 13 parselin batısındaki kadastro harici alanda trafo yerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP:16634,4 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 05.1437 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen, İlçemiz, Gümüldür Mahallesi 2357 ada, 13 parselin batısındaki kadastro harici alanda trafo yerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP:16634,4 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 05.1437 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

 

 İlan

 0.49 KB İNDİR

Askı

 0.98 KB İNDİR