Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,45 plan işlem numaralı Kemalpaşa Mahallesi, 15M-IIA ve 15M-IID paftalar, 56 ada 2, 3, 4 nolu, 57 ada 4, 5, 10 nolu ve 58 ada 2, 3, 4 nolu parseller ile 53 ve 56 adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 gün ve 05.1291 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarı

Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,45 plan işlem numaralı Kemalpaşa Mahallesi, 15M-IIA ve 15M-IID paftalar, 56 ada 2, 3, 4 nolu, 57 ada 4, 5, 10 nolu ve 58 ada 2, 3, 4 nolu parseller ile 53 ve 56 adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 gün ve 05.1291 sayılı kararıyla değişiklikle uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 İlan

 0.21 KB İNDİR

Askı

 3.75 MB İNDİR