Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 31385 plan işlem numaralı Ahmetbeyli Mahallesi, L18.d.24.b.4.c, L18.d24.b.3.d, L18.d.24.c.2.a ve L18.d.24.c.1.b paftaları sınırları dahilindeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 gün ve 05.742 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz  Meclisi’nin 07.03.2018  tarih  ve  55 sayılı  kararı  ile  uygun  bulunan, Bakanlığın   UİP: 31385 plan   işlem   numaralı Ahmetbeyli   Mahallesi, L18.d.24.b.4.c, 
L18.d24.b.3.d,   L18.d.24.c.2.a   ve   L18.d.24.c.1.b   paftaları   sınırları   dahilindeki   alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.06.2018 gün ve 05.742 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 

 İlan

 0.2 MB İNDİR

 Açıklama

 10.37 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 3.19 MB İNDİR