Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,43 plan işlem numaralı Barbaros Mahallesi, 300 ada, 1 nolu parsel ile 305 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 gün ve 05.744 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz  Meclisi’nin 07.03.2018  tarih  ve  58 sayılı  kararı  ile  uygun  bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,43 plan işlem numaralı Barbaros Mahallesi, 300  ada, 1 nolu parsel ile 305  ada,  2  nolu  parselde hazırlanan  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  önerisi,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 gün ve 05.744 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 

 İlan

 0.2 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 2.10 MB İNDİR