Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 100 sayılı kararı

Belediyemiz Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,31 plan işlem numaralı Kasımpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2012 ada, 10 nolu parselde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 97509404.301.05.535 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.