Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,6 plan işlem numaralı Görece Hürriyet Mahallesi, 319 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi

Belediyemiz Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,6 plan işlem numaralı Görece Hürriyet Mahallesi, 319 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14.07.2017 gün ve 97509404.301.05.947 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 

 İlan

 0.18 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 1.30 MB İNDİR