Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Bakanlığın UİP: 26677 plan işlem numaralı Çakaltepe Mahallesi

Belediyemiz Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Bakanlığın UİP: 26677 plan işlem numaralı Çakaltepe Mahallesi, Uzundere ve Nohutgölü Mevkiileri, L18.d.15.c nazım, L18.d.15.c.1.a-1.d-4.a uygulama imar planı pafta, 169 ada, 161 ve 162 nolu parsellere ilişkin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” belirlenmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2017 gün ve 05.946 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2017 tarih ve 5613 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca onanmıştır

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.24 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.48 MB İNDİR