Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Bakanlığın UİP: 26678 plan işlem numaralı Çakaltepe Mahallesi, Uzundere ve Nohutgölü Mevkiileri

Belediyemiz Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Bakanlığın UİP: 26678 plan işlem numaralı Çakaltepe Mahallesi, Uzundere ve Nohutgölü Mevkiileri, L18.d.15.c nazım, L18.d.15.c.1.a-1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 169 ada, 39, 40, 54, 157, 158, 160 ve 163 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş Enerji Santrali)” belirlenmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2017 gün ve 05.945 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.28 MB İNDİR

 1/1000

 0.65 MB İNDİR