Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 10.03.2017 tarih ve 67 sayılı kararı

Belediyemiz Meclisi’nin 10.03.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,4 plan işlem numaralı Görece Cumhuriyet Mahallesi, 158 ada, 9, 10, 11 nolu parseller ile 159 ada, 4 nolu parselde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı
önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 gün ve 97509404.301.05.725 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.26 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 11.97 MB İNDİR