Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 10.03.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,5 plan işlem numaralı Görece Hürriyet Mahallesi, 317 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi

Belediyemiz Meclisi’nin 10.03.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 15939,5 plan işlem numaralı Görece Hürriyet Mahallesi, 317 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.06.2017 gün ve 97509404.301.05.606 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 

 İlan 

 0.20 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.60 MB İNDİR