Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 11.09.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,39 plan işlem numaralı Cumaovası Mahallesi, 752 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 05.128 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz  Meclisi’nin  11.09.2017  tarih  ve  159  sayılı  kararı  ile  uygun  bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,39 plan işlem numaralı Cumaovası Mahallesi, 752 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 05.128 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 İlan

 0.91 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 3.61 MB İNDİR