Duyurular

Belediyemiz Meclisi’nin 11.09.2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,38 plan işlem numaralı Gölcükler Mahallesi, 15M - II.b uygulama imar planı paftası, 1126 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 1126 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 gün ve 05.373 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

Belediyemiz  Meclisi’nin  11.09.2017  tarih  ve  160  sayılı  kararı  ile  uygun  bulunan, Bakanlığın UİP: 4292,38 plan işlem numaralı Gölcükler Mahallesi, 15M - II.b uygulama imar planı  paftası,  1126  ada,  2  ve  3  nolu  parseller  ile  1126  ada  1  nolu  parselin  bir  kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 gün ve 05.373 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onandı.

 

 

 İlan

 0.2 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 1.51 MB İNDİR