Duyurular

Duyurular

Belediyemiz Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oğlananası Mahallesi, 2301 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi

Belediyemiz Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oğlananası Mahallesi, 2301 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 05.1217 sayılı kararıyla
uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

 

 

 İlan

 0.19 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.34 MB İNDİR