Duyurular

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı’nın İzmir Banliyö Sistemi Projesi kapsamında Cumaovası-Tepeköy arasında bulunan Belediyemiz, Gölcükler Mevkii, km22+403 bulunan hemzemin geçişi karayolu üst geçit uygulama projesinin imar planına aktarılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 gün ve 97509404.301.05.77 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı’nın İzmir Banliyö Sistemi Projesi kapsamında Cumaovası-Tepeköy arasında bulunan Belediyemiz, Gölcükler Mevkii, km22+403 bulunan hemzemin geçişi karayolu üst geçit uygulama projesinin imar planına aktarılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 gün ve 97509404.301.05.77 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onandı.

 

 

 İlan

 0.27 MB İNDİR

Uygulama İmar Plan Değişikliği

 0.61 MB İNDİR