Duyurular

İzmir ili, Menderes ilçesi, Çile Mahallesi Tekkealtı mevkiinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilecektir.

: İzmir ili, Menderes ilçesi, Çile Mahallesi Tekkealtı mevkiinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilecektir. İlgili ilan metni aşağıda yer almaktadır.

 

 İlan

 861 KB İNDİR