Duyurular

Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cumaovası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 39.220,00 m² yüzölçümlü 984 ada 1, 985 ada 1, 986 ada 1, 987 ada 1 ve 988 ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazlara ilişkin

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cumaovası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 39.220,00 m² yüzölçümlü 984 ada 1, 985 ada 1, 986 ada 1, 987 ada 1 ve 988 ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 06.11.2017 tarih ve 2017/110 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3. maddesi çerçevesinde 15.11.2017 tarih ve 30241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

 

 

 

 İlan

 0.23 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 1.03 MB İNDİR