Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 15M-2d pafta, 2001, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2395, 2548, 2549, 281 2, 2813, 3006, 3007 no.lu parselleri ile 170 ada 1 parsel, 171 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 ve 172 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 167 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Menderes Belediye Encümeninin 13.12.2017 tarih 752 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.04.2018 Tarih 01.526 Sayılı kararı

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 15M-2d  pafta,  2001,  2009,  2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2395, 2548, 2549, 281
2, 2813, 3006, 3007 no.lu parselleri ile 170 ada 1 parsel, 171 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 ve 172 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 167 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Menderes Belediye Encümeninin 13.12.2017 tarih 752 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.04.2018 Tarih 01.526 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 İlan

 2.84 MB İNDİR