Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2104 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 184 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 03.01.2018 tarih 15 sayılı Kararı ve 26.04.2018 tarih 01.550 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu imar planı uygulaması 15.05.2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup askı süresi içinde verilen itiraz dilekçeleri Belediyemiz Encümeninin 25.07.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2104 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 184 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 03.01.2018 tarih 15 sayılı Kararı ve 26.04.2018 tarih 01.550 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu imar planı uygulaması 15.05.2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup askı süresi içinde verilen itiraz dilekçeleri Belediyemiz Encümeninin 25.07.2018 tarih 778 sayılı kararı ile değerlendirilip kabul edilen itirazlar doğrultusunda yeniden yapılan uygulama, 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.10.2018 tarih 01.2207 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 İlan

 10.38 MB  İNDİR