Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2104 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 ve 21 no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 184 nolu parselasyon planı ilgililerce incelenmek üzere, İmar Kanunun 19. Maddesine uygun olarak 08.03.2019 tarihiden itibaren 30(otuz)gün müddetle ilan tahtasına asılarak ilan edilecek olup, itiraz olmaması durumunda kesinleşecektir.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, 960 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 ile 962 ada 1,2,3,4 no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 168 nolu parselasyon planı, Menderes Belediye Encümenin 16.05.2018 tarih 545 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 07.02.2019 tarih 01.152 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 İlan

 1.7 MB İNDİR

Askı

 11.10 MB İNDİR