Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2104 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 ve 21 no.lu parselleri kapsayan alanda , İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 184 nolu parselasyon planı , Menderes Belediye Encümenin 03.01.2018 tarih 15 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 26.04.2018 Tarih 01.550 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2104 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 ve 21 no.lu  parselleri kapsayan  alanda , İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 184 nolu parselasyon planı , Menderes Belediye Encümenin 03.01.2018 tarih 15 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 26.04.2018 Tarih 01.550 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 İlan

 1.92 MB İNDİR