Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 15M - 2A, 15M - 2B, 16M - 3C ve 16M - 3D pafta, 19 ila 24, 38 ila 42, 44 ila 58, 797 ila 802, 804 ila 823, 831, 833 ila 836, 838 ila 848, 851, 960, 961, 1023, 1024, 1025 nolu parseller 1127 ada 22 nolu parsel ile 1133 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 180 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 01.11.2017 tarih 652 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 15M - 2A,  15M - 2B,  16M - 3C  ve 16M - 3D pafta, 19 ila 24, 38 ila 42, 44 ila 58, 797 ila 802, 804 ila 823, 831, 833 ila 836, 838 ila  848,  851,  960,  961,  1023,  1024,  1025  nolu  parseller  1127  ada  22  nolu  parsel  ile 1133  ada  1  nolu  parseli  kapsayan  alanda,  İmar  Kanunun  18.  Maddesine  ve  ilgili yönetmeliğe  göre  düzenlenen  180  nolu  parselasyon  planı,  Belediyemiz  Encümenin 
01.11.2017  tarih 652 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 18.01.2018 Tarih 01.82 Sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar planı uygulaması 08.02.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde verilen itiraz dilekçeleri  Belediyemiz  Encümeninin  04.04.2018  tarih  329  sayılı  Kararı  ile 
değerlendirilmiştir.  5216  sayılı  Kanunun  7/1-b  maddesine  göre  İzmir  Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17.05.2018 tarih 01.746 sayılı Kararı ile değerlendirilerek, itiraz dilekçelerinin bir kısmının red edilmesine, bir kısmının ise kısmen  kabul  edilmesine  ve uygulamanın kısmen kabul edilen itiraz dilekçelerine göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17.05.2018 tarih 01.746 sayılı Kararına göre yeniden düzenlenen 180 nolu Parselasyon Planı Belediyemiz Encümeninin 13.06.2018 tarih 643 sayılı Kararı ile onaylanarak 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 06.09.2018 tarih 01.1624 sayılı Kararı ile 
onaylanmıştır.

 

 

 

 İlan

 40.59 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 1.85 MB İNDİR