Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 180 nolu parselasyon planını hakkında değişiklik Menderes Belediye Encümenin 01.11.2017 tarih 652 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 18.01.2018 Tarih 01.82 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 180 nolu parselasyon planını kapsayan alanda 15M-2A, 15M-2B, 16M-3C ve 16M-3D pafta, 19, 21, 22, 23, 24, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 831, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 960, 961, 1023, 1024, 1025 parseller ve 1133 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 180 nolu parselasyon planı, Menderes Belediye Encümenin 01.11.2017 tarih 652 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 18.01.2018 Tarih 01.82 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 Encümen Kararı ve Ekleri

 11.50 MB İNDİR

İmar Planı 

 1.74 MB İNDİR