Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 186 nolu parselasyon planını kapsayan alanda 16M-3c pafta, 1077 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu parseller ve 290, 307, 308, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 323, 748, 749 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 186 nolu parselasyon planı, Menderes Belediye Encümenin 22.11.2017 tarih 696 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 08.03.2018 Tarih 01.266 Sayılı kararı ile onayla

İzmir İli, Menderes İlçesi Gölcükler Mahallesi, 186 nolu parselasyon planını kapsayan alanda 16M-3c pafta, 1077 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu parseller ve 290, 307, 308, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 323, 748, 749 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 186 nolu parselasyon planı, Menderes Belediye Encümenin 22.11.2017 tarih 696 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 08.03.2018 Tarih 01.266 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 İlan

 2.25 MB İNDİR

Plan Durum Haritası

 0.99 MB İNDİR