Duyurular

Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, İzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Mahallesi, Çukuraltı Mevkii sahil kesimine ait Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı

İzmir İli, Menderes İlçesi, İzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Mahallesi, Çukuraltı Mevkii sahil kesimine ait Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 09.06.2017 tarih ve 20017-07/09 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.29 MB İNDİR

 1/1000

 0.74 MB İNDİR

 1/5000

 0.28 MB İNDİR