Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 2012 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 189 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 08.08.2018 tarih 818 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1 - b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.08.2018 tarih 01.1573 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 2012 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 189 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 08.08.2018 tarih 818 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1 - b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.08.2018 tarih 01.1573 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

 

 

 

 İlan

 4.88 MB İNDİR