Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 2510 ve 2511 no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 196 no.lu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 23.01.2019 tarih 58 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.05.2019 tarih 01.421 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 2510 ve 2511 no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanunun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen 196 no.lu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 23.01.2019 tarih 58 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.05.2019 tarih 01.421 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

 

 

 İlan

 0.50 KB İNDİR

Askı

 6.46 MB İNDİR