Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi Oğlananası Mahallesi, 165 ada 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22 parsel, 166 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16 parsel ve 281 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 187 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Menderes Belediye Encümeninin 11.10.2017 tarih 605 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 15.03.2018 Tarih 01.299 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi Oğlananası Mahallesi, 165 ada 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22 parsel, 166 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16 parsel ve 281 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan  alanda,  187  nolu  parselasyon  planı  ve  dağıtım  cetvelleri,  Menderes  Belediye Encümeninin 11.10.2017 tarih 605 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 15.03.2018 Tarih 01.299 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

 EK -1

 1.51 MB İNDİR

EK - 2

 12.85 MB İNDİR