Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Mahallesi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine Ait Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 30.05.2019 tarih ve 2019-10/17 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 08.08.2019 tarihinde Bakanlık tarafından onanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında kalan Özdere Mahallesi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine Ait Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 30.05.2019 tarih ve 2019-10/17 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 08.08.2019 tarihinde Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.30 KB İNDİR

Askı

 21.94 MB İNDİR