Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Özdere Kesimi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13.06.2019 tarih ve 2019-10/16 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 05.09.2019 tarihinde Bakanlık tarafından onanmıştır.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Özdere Kesimi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13.06.2019 tarih ve 2019-10/16 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 05.09.2019 tarihinde Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.20 KB İNDİR

1/1000

 74.39 MB İNDİR

1/5000

 9.15 MB İNDİR

1/25000

 10.75 MB İNDİR