Duyurular

Duyurular

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13.02.2017 tarih ve 20017-02/03 sayılı kararı uyarınca uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 Askı Tutanağı 

 0.24 MB İNDİR

 1/25000

 5.51 MB İNDİR

 1/100000

 4.81 MB İNDİR