Duyurular

İzmir ili, Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi sınırları içerisinde yer alan İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Mahallesi, 2504 ve 2923 adalarda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 14.11.2018 tarih ve 2018/10-22 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanun

İzmir ili, Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi sınırları içerisinde yer alan İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Mahallesi, 2504 ve 2923 adalarda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 14.11.2018 tarih ve 2018/10-22 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.22 KB İNDİR

1 / 1000

 22.63 MB İNDİR

1 / 5000

 6.75 MB İNDİR

1 / 25000

 4.93 MB İNDİR