Duyurular

Duyurular

İzmir İli, Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimine ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28.02.2017 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri

İzmir İli, Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimine ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28.02.2017 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (PİDK)’nun 21.07.2017 tarih ve 2017-09/03 sayılı gündeminde değerlendirilmesi sonrasında yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen bahse konu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 

 İlan

 0.26 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 6.97 MB İNDİR