Duyurular

İzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak çalışma alanı kapsamında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre yapılan sınırlandırma ve tespitlerin sonuç cetvelleri ve ozalit kopyaları Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilgililerince incelenmek onbeş günlük bilgilendirme amaçlı ilan edilmektedir.

İzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak çalışma alanı kapsamında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre yapılan sınırlandırma ve tespitlerin sonuç cetvelleri ve ozalit kopyaları Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilgililerince incelenmek onbeş günlük bilgilendirme amaçlı ilan edilmektedir.

 

 

 

 İlan

 0.79 KB İNDİR