Duyurular

İzmir Özdere Turizm Merkezi kapsamında kalan Çukuraltı Mahallesi sınırları içerisinde Gediz Elektrik A.Ş. tarafından mevcut imar planında park olarak belirlenen alanda yer seçilen 7 adet trafo binasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

İzmir Özdere Turizm Merkezi kapsamında kalan Çukuraltı Mahallesi sınırları içerisinde Gediz Elektrik A.Ş. tarafından mevcut imar planında park olarak belirlenen alanda yer seçilen 7 adet trafo binasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Plan İnceleme, Değerlendirme ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönergenin 9. maddesi doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından olup; yazımız ekinde sunulan ilan aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 İlan

 0.20 MB İNDİR

 Uygulama İmar Plan Değişikliği

 2.16 MB İNDİR