Duyurular

İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi, L18.d.16.c nazım ve L18.d.16.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 2181 adada hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve 2019/5-109 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi, L18.d.16.c nazım ve L18.d.16.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 2181 adada hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve 2019/5-109 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.49 KB İNDİR

Askı

 4.46 MB İNDİR