Duyurular

Menderes Belediyesi, Bulgurca Mahallesi, 219 ada 2, 7, 8 parseller ile 220 ada 49, 59 ve 60 parsellerde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek üzere kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 6.16. maddesi ve ilgili

Menderes Belediyesi, Bulgurca Mahallesi, 219 ada 2, 7, 8 parseller ile 220 ada 49, 59 ve 60 parsellerde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek üzere kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 6.16. maddesi ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 gün ve 05.1186 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.23 KB İNDİR

Askı

 4.76 MB İNDİR