Duyurular

Menderes İlçesi, Develi Mahallesi Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, Bakanlığın UIP-20991,2 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2018 gün ve 05.1357 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.

Menderes İlçesi, Develi Mahallesi Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, Bakanlığın UIP-20991,2 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2018 gün ve 05.1357 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.

 

 

 İlan

 0.47 KB İNDİR