İzmir ili, Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 3 ada,12 parselde bulunan gayrimenkul (tarla ve kuyu) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır. Detaya ulaşmak için tıklayınız.

İzmir  ili, Menderes ilçesi, Çile Mahallesi Tekkealtı mevkiinde bulunan  gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır. Detaya ulaşmak için tıklayınız.

İzmir ili, Menderes ilçesi, Cumaovası Mahallesi Cüneytbey Mevkii 137 ada,1 parselde bulunan gayrimenkul (1-106 41 Nolu Bağımsız Bölüm İşyeri) ) 2886  sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır. Detaya ulaşmak için tıklayınız.