TAKVİM
Kurumsal
2015 PERFORMANS PROGRAMI
2015-2019 STRATEJİK PLANI
Meclis Gündemi
Meclis
Hizmetler
İhaleler
Hizmet Standartları Tablosu
Ruhsatlar
Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu
Çevre Haftası Fotoğraf Yarışması
Anasayfa | Menderes Rehber | Webmail | İletişim
Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

25.04.2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” hazırlanmış, çıkarılmış ve bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
ETİK KOMİSYONU
Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyondan oluşur denilmektedir.Belediyemizde Etik  Komisyon Başkanı Safiye ALTINYÜREK, komisyon  üyeleri  Leman ŞENER ile  Aydan DOĞAN ‘dan oluşmaktadır. 
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten sonra 
Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

25 Mayıs Etik Günü ve 25 Mayıs-30 Mayıs Etik Haftası ilan edildiğinden, etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin artırılması amaçlandığından Belediyemizde bu konuda yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak görüş ve düşüncelerin oluşturulması için Komisyon  22 Mayıs 2014 tarihinde toplanmış ve etik kültürünün yerleştirilmesi amacıyla bilgi verilmesi karalaştırılmıştır.
 
30 Mayıs 2014 tarihinde Belediye Meclis Salonunda 11:30 – 12:00 saatleri arasında Komisyon başkanı tarafından tüm personelimize kamu görevlileri etik davranış ilkeleri kapsamında etik ile ilgili bilgi verilmiştir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright (C) by LOCALVERİ  2013