Hizmet Standartları

Hizmet Standartları

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

2 - 13*18 Ebadında on ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

3 - Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

4 - Güncel tapu kaydı

5 - SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

6 -Su basman vizeli yapı ruhsatı

7 – Numarataj Krokisi,

8 - Sığınak Raporu

9 - İş bitirme Tutanağı

10 - Harç ve Ücretler

11 - Vergi  Dairesi harç tahsil yazısı

12 - İskân Dilekçesi

13- Yapı aplikasyon projesi 4 adet (Isı yalıtım için gerekli)

14- Enerji kimlik belgesi

15- İzsudan kanal ruhsatı

16- Fenni mesul raporu

17- Beton raporu

**16. ve 17. madde yapı denetim yok ise geçerlidir.

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal süresi içerisinde hizmet verilmektedir.

 

 

İMAR DURUMU

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

4- Dilekçe

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal Süresi içerisinde Hizmet verilmektedir.

 

 

İŞYERİ RUHSAT İŞLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Güncel belge ve formlara ulaşmak için tıklayınız.


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 gün süre

 

 

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR (4109 SAYILI KANUN)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- İkametgah Belgesi

2- Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Müdürlüğünden alınan)

3- Fakirlik Belgesi ( İlgili Muhtarlıktan )

4- Askerlik Şubesi Bşk.’ndan şahsın asker olduğuna dair yazı (Tepecik Askerlik Şubesinden alınan)

 

Araştırılması istenilen kurumlar

1-Belediye Emlak Servisi

2-Emniyet Müd. veya Jandarma Komutanlığı

3-Vergi Dairesi Müdürlüğü


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Evrak teslimini takip eden ilk encümen toplantısı kararının ardından. 

 

 

NİKAH İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

               TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN;

1.       Nüfus cüzdan fotokopileri

2.       Çiftler için 4’er adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3.       Aile hekimliğinden alınacak sağlık raporu

*** Çiftlerin nikah memurluğuna beraber müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN;

1.       Pasaport aslı ve fotokopisi

2.       Doğum belgesi

3.       Sağlık raporu

4.       3'er adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

5.       Yerleşim yerine ait evlenme ehliyet belgesi

 

 

YAZ SPOR OKULLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Sporcu kimlik bilgileri formu

2- Veli muvaffakatnamesi

3- Fotoğraf (1 adet)


 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 GÜN

 

İHALE İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında belirtilen evraklar istenilmekte

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yasal Süre İçinde

 

 

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Tahakkuk

2-Tahsilat Belgesi

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

1 Saat

 

GİDERLERİN ÖDENMESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Hakediş

2-Fatura

3-Dilekçe

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Her cuma günü öğleden sonra

 

 

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 Şubat / 28 Şubat tarihleri arasında Belediyemize beyan verilir.

 

 

2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Güncel belge ve formlara ulaşmak için tıklayınız.

ŞİRKETLERDEN İSTENEN EK BELGELER

1-Şirket Sözleşmesi

2- İmza Sirküleri

3- Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi

4- Sigorta Kaydı veya İşyeri Tescil Belgesi

5- Şirket Kurulduğuna Dair Gazete İlanı

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2 GÜN SÜRE

 

 

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi görüş yazısı

2- 1 Fotoğraf

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

Olumlu görüş halinde hemen teslim

 

 

GIDA SİCİL BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: (İlgili Birim Amiri)
İsim        :
Unvan     :
Adres      : Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Menderes/İZMİR
Tel          : 0232 700 00 00
Faks       : 0232 935 59 00
E-Posta   : info@menderes.bel.tr

 

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı
İsim        :
Unvan     :
Adres      : Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:1 Menderes/İZMİR
Tel          : 0232 700 00 00
Faks       : 0232 935 59 00
E-Posta   : info@menderes.bel.tr

Paylaş